สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

บ้านถือว่าเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านของสถาบันการเงินต่างๆ มาให้เราได้เลือกขอสินเชื่อ ซึ่งเงื่อนไขในการขอสินเชื่อนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงิน

ก่อนที่จะทำการขอสินเชื่อสำหรับปลูกสร้างบ้านนั้น คุณควรรู้สิ่งพื้นฐานต่างๆดังนี้

ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระ

สินเชื่อบ้านถือว่าเป็นสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ มีการคำนวนดอกเบี้ยที่ต่างจากสินเชื่อแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้กู้ยืมสามารถที่จะผ่อนชำระเงินกู้ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการคำนวนดอกเบี้ยจะใช้วิธีในการคำนวนแบบลดต้นลดดอก ซึ่งก็คือจะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนของเงินต้นที่ยังค้างชำระอยู่ หากทำการชำระเงินกู้เรื่อยๆ ยอดของเงินต้นจะลดลง ทำให้สัดส่วนของดอกเบี้ยในแต่ละงวดนั้นลดลง และหากทำการชำระเงินเกินงวดเพื่อต้องการที่จะตัดเงินต้นอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้ปลดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางธนาคารจะมีวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีตัวเลขแน่นอน โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดช่วง 1-3 ปีแรก เมื่อรู้ถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายอย่างแน่นอนแล้ว ก็ทำให้สามารถที่จะวางแผนในการจ่ายเงินได้
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร สามารถที่จะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ของตลาดการเงินได้

ศึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สถาบันการเงินต่างๆ จะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่หลายประเภท เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของบ้าน เช่น สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้าน สินเชื่อเพื่อการตกแต่งบ้าน เป็นต้น และแต่ละสถาบันการเงินนั้นก็จะมีสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ซึ่งแต่ละโครงการของสินเชื่อนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น การคิดอัตราดอกเบี้ย การลดหย่อนค่าธรรมเนียม โปรโมชั่น เป็นต้น โดยคุณสามารถที่จะนำรายละเอียดของแต่ละโครงการมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

วงเงินกู้

หากต้องการทราบว่าตัวเรานั้นต้องการสินเชื่อเป็นวงเงินเท่าไหร่กันแน่ ก็ให้นำราคาบ้านที่ต้องการที่จะปลูกสร้างหักออกด้วยจำนวนเงินสดที่เรามีอยู่ เราก็จะรู้จำนวนเงินที่ยังขาดอยู่ เพื่อที่จะไปขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินต่อไป สำหรับสถาบันการเงินต่างๆนั้น โดยทั่วไปแล้วจะบอกวงเงินกู้เป็นร้อยละของราคาบ้าน เราก็ควรที่จะคำนวนออกมาคร่าวๆว่า เงินที่ต้องการนั้นขาดอยู่เท่าไหร่ และจะต้องกู้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของราคาบ้าน ซึ่งคุณอาจทำการพิจารณาเลือกสถาบันการเงินที่ให้วงเงินสินเชื่อตามที่คุณนั้นต้องการ

การจะซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้านใหม่นั้นจะต้องใช้งบประมาณพอสมควร ดังนั้นหากงบประมาณยังไม่พอการขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านก็เป็นทางเลือกที่ดี คุณจะได้มีเงินก้อนเพื่อจ่ายราคาบ้าน และเลือกผ่อนจ่ายเงินกู้ยืมกับทางสถาบันการเงินที่คุณขอสินเชื่อ