ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในบ้าน อย่างไรให้ปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

ปัญหาที่หลาย ๆ บ้านมักจะเจอหลังจากติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในบ้าน ก็คือ ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากซึ่งหากรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต หรือไฟไหม้บ้านได้ ดังนั้นควรมีความละเอียดรัดกุมรอบคอบให้มากที่สุด โดยวิธีป้องกันก็เริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านโดยสิ่งที่ต้องมีเพื่อความปลอดภัย และอย่าได้มองข้ามก็มีดังนี้

ระบบไฟฟ้าในบ้าน ต้องมีการต่อสายดิน

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ละเลยไม่ให้ความสำคัญกับสายดิน นั่นก็เป็นเพระว่าถึงแม้จะไม่มีสายดินก็ยังสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ แต่รู้หรือไม่การต่อสายดินเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำเพราะหากไม่มี การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจสร้างความอันตรายได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไฟรั่วเกิดขึ้นขณะใช้งาน กระแสไฟจะพุ่งเข้าหาร่างกายโดยตรงจนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ แต่หากมีสายดินไฟก็จะไปที่พื้นดินแทน อันตรายจากไฟดูดก็จะไม่เกิดขึ้น

ระบบไฟฟ้าในบ้าน ควรใช้สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติ

สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมี เพราะในกรณีที่มีเหตุการณ์ไฟรั่วแล้วช็อตขึ้นมา สวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติจะทำการตัดระบบไฟฟ้าทั้งบ้านเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟช็อตคนในบ้านจนเสียชีวิต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนไฟไหม้บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้นติดตั้งไว้อุ่นใจมากกว่า

ระบบไฟฟ้าในบ้าน ควรมีฉนวนป้องกันไฟฟ้า

ฉนวนป้องกันไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย โดยฉนวนจะมีหน้าที่ป้องกัน เสียหายชำรุดในจุดที่เรามองไม่เห็น เพราะเมื่อเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางครั้งก็อาจจะเผลอทำให้สายไฟเสียหายฉีกขาดได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นการมีฉนวนมาหุ้มโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่จะเกิดรอยรั่ว เช่น บริเวณตรงขั้วต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้วหลอด ปลั๊ก ซึ่งเป็นจุดที่ต้องใช้ฉนวนอย่างแน่นหนาให้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ ระบบไฟฟ้าในบ้าน ต้องมีอย่าได้ละเลยมองข้ามอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ปัญหาไฟรั่ว ไฟช็อตจะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้น ดังนั้นการป้องกันเอาไว้ย่อมดีกว่าปล่อยให้เกิดขึ้นจนต้องมาเสียใจภายหลัง ที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นสูญเสียบ้าน ทรัพย์สิน และชีวิต การติดตั้งระบบต่าง ๆ ก็ควรเลือกใช้ของที่ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสม มีความปลอดภัยให้มากที่สุด ถึงแม้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะชีวิตและทรัพย์สินหากเสียไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนได้ดังนั้นอย่าได้ลังเลที่จะติดตั้ง