ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร

ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อประเภทหนึ่งที่มีระดับความรุนแรงที่น่ากลัว โดยที่โรคชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาจากเชื้อแบคทีเรีย โดยที่จะมีการติดเชื้อโดยตรงด้วยวิธีการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยคนไหนที่ติดเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis) แล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังได้ สำหรับโรค ซิฟิลิส (Syphilis) ในขั้นตอนนั้นจะแสดงอาการของบาดแผลที่มักจะพบเจอได้ตรงบริเวณอวัยวะเพศ ปาก และรวมไปถึง ทวารหนัก ลักษณะของแผลจะเป็นแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ หรือเรียกว่าแผลริมแข็ง

ที่ถึงแม้อาจจะดูไม่รุนแรงง แต่สามารถกระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ด้วยการสัมผัสบาดแผลโดยตรง ซึ่งความยากของโรค ซิฟิลิส (Syphilis) ก็คือ อาจจะตรวจพบสาเหตุ และปัญหาได้ยาก เนื่องจากที่ร่างกายได้รับเชื้อดังกล่าวแล้ว แบคทีเรียก็ทำการหลบซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งสามารถหลบซ่อนอยู่ได้เป็นเวลาปลายปี ถึงจะแสดงอาการออกมา โดยที่ถ้าหากผู้ป่วยคนไหนรู้ถึงอาการ ตรวจพบ และรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถรักษาให้หายขาดได้

สาเหตุของโรค ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส (Syphilis) เกิดขึ้นมาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ทรีโพนีมา แพลลิดัม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยผ่านทางรอยขีดข่วน หรือบาดแผลขนาดเล็ก ที่อยู่บนผิวหนัง หรือเยื่อบุต่าง ๆ โดยที่ความน่ากลัวของการแพร่กระจายของเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis) ก็คือ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะแรก ซึ่งก็คือระยะที่มีแผลริมแข็ง กับ ระยะที่สอง ซึ่งก็จะมีอาการแสดงออกมานั่นก็คือ จะมีผื่นขึ้น หรือผู้ป่วยบางคนที่มีระยะอาการแฝง ก็จะทำให้ไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมาเลยก็ได้

โรค ซิฟิลิส (Syphilis) โดยกำเนิด

ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกในระกว่างที่กำลังตั้งครรภ์ได้ หรือสามารถเกิดในระหว่างการคลอดได้ การติดเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis) ในกรณีดังกล่าวจะเรียกว่า เป็นการติดเชื้อโดยกำเนิด โดยที่การติดเชื้อในรูปแบบดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นการติดเชื้อในระดับที่มีความรุนแรง และจะส่งผลร้ายแรงที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้

โดยการติดเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis) ในลักษณะนี้ สามารถทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด ที่ทารกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตภายในครรภ์ หรือเกิดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดได้ นอกจากนี้การติดเชื้อ ซิฟิลิส (Syphilis) ก่อนกำหนด ที่เกิดกับทารกบางคน ยังสามารถส่งผลโดยตรงให้เกิดอาการ หูหนวก ตาบอด และมีความผิดปกติทางโครงสร่างต่าง ๆ ที่รวมไปถึง ความผิดปกติทางระบบประสาทในเด็ดได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความร้ายแรง ส่งผลโดยตรงต่อชีวิต ที่ถ้าหากสามารถตรวจพบ และรักษาอาการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถช่วยลดอาการเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ได้นั่นเอง