เช็คระดับน้ำมันเครื่อง ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

น้ำมันเครื่อง เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ของการขับเคลื่อนของยานพาหนะ โดยที่จะทำหน้าที่ในการหล่อลื่น และปกป้องเครื่องยนต์ เพื่อที่จะให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานยานยนต์แต่ละชนิด น้ำมันเครื่อง ก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพ และปริมาณการใช้งานที่ลดลง ที่ลดลงตามการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น

ดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนควรที่จะต้องหมั่นตรวจสอบ ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระดับของปริมาณน้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้วิธีการตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ก็สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

วิธีเช็คระดับปริมาณน้ำมันเครื่อง

เพราะการตรวจเช็คสม่ำเสมอ จะทำให้ทุการขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องยนต์อีกด้วย

  1. อันดับแรกต้องแน่ใจว่าได้จอดรถบนพื้นราบ หลังจากที่จอดรถ และดับเครื่องสนิทแล้ว ให้รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันไหลกลับเข้าไปในอ่างน้ำมันเครื่อง เพื่อที่จะสามารถได้เห็นปริมาณน้ำมันเครื่องที่คงที่มากที่สุด
  2. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น แล้วยึดให้เข้าตำแหน่ง โดยการนำเอาก้านวัดน้ำมันเครื่อง ซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่ จะอยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็น และเข้าถึงได้ง่าย
  3. ดึงออกมา และใช้ผ้าสะอาด หรือถ้าใครไม่มีผ้า ก็สามารถนำเอากระดาษทิชชูมาใช้งานแทน เพื่อเช็ดทำความสะอาดที่ปลายเข็มเช็ค จากนั้นพอเช็ดจนสะอาดแล้ว ให้นำเอาไปใส่เข้าไปใหม่ที่เดิม โดยที่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปจนสุดแล้ว ก่อนที่จะดึงออกทันที และถือไว้ในแนวนอน เพื่อที่จะสามารถตรวจเช็คได้ง่าย
  4. ให้สังเกตตรงจุกที่เกือบจะถึงปลายของก้านวัด บริเวณนั้นจะมีเส้น 2 เส้น ซึ่งบางครั้งจะมีบริเวณเส้นกากบาทตรงกลาง ตามหลักการแล้ว ระดับน้ำมันควรจะอยู่ที่หรือใกล้กับเส้นบน ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่เป็นไรเมื่อระดับน้ำมันยังคงอยู่เหนือเส้นล่างก็ตาม
  5. เช็ดทุกอย่างจนแน่ใจ และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว ก็ปิด และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้าที่เดิม เพื่อที่จะสามารถหยิบจับนำเอามาใช้งานในครั้งต่อไปได้แบบสะดวก โดยที่อุปกรณ์แต่ละชนิด จะมีตำแหน่งในการเก็บที่คงที่อยู่แล้ว

สำหรับปัญหาของปริมาณน้ำมันเครื่อง ที่อยู่ภายในตัวรถ ที่ถ้าหากมีมากจนเกินไป หรือมีน้อยจนเกินไป ก็อาจจะส่งผลเสียให้กับเครื่องยนต์ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ หรือตรวจเป็นประจำทุก 1 – 2 สัปดาห์ หรือตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเพิ่มความอุ่นใจให้กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะทำให้พร้อมกับทุกการเดินทาง โดยรถคู่ใจของคุณ กับทุกสภาพการใช้งานที่เหมาะสมมากที่สุด