ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุงเทพ เสริมมงคลปีใหม่ไทย

สงกรานต์ 2567  ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เราชาวไทยควรเริ่มต้นด้วยการเสริมศิริมงคลให้แก่ชีวิต ด้วยการไหว้พระ ทำบุญ พร้อมรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น ขอแนะนำวัดในกรุงเทพ 10 วัดดัง ไหว้แล้วชีวิตปัง

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 

รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย  

ความเชื่อ: จะทำให้แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา 

2. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารหรือวัดสามจีน ที่ประดิษฐานพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด จนได้บันทึกในกินเนสส์ 

ความเชื่อ: ชีวิตจะรุ่งเรืองดุจทองคำ 

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ วัดประจำรัชกาลที่ 1 และยังเป็นวันที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยถึง 99 องค์  

ความเชื่อ: จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข 

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เป็นวันที่ รัชกาลที่ 3 พระราชทาน มีพระประทาน “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ ”หลวงพ่อโต” ซำปอกง ปางมารวิชัย 

ความเชื่อ: จะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีช่วยส่งเสริมชีวิต  

5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

“วัดอรุณ” หรือ “วัดแจ้ง” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีองค์พระปรางค์ที่ประดับไปด้วยเซรามิคโบราณ 

ความเชื่อ: จะทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกวันคืน 

6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง)

รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” เนื่องจากขุดพบระฆัง  

ความเชื่อ: หากมาไหว้จะมีคนนิยมชมชื่น ชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี 

7. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร)

เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9 เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในไทยมีพระประธาน 2 องค์ คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต)และพระพุทธชินสีห์ 

ความเชื่อ : จะได้พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต 

8. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

เดิมชื่อวัดสะแก จุดเด่นคือเจดีย์ภูเขาทองหรือพระบรมบรรพต เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่  

ความเชื่อ: หากใครที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ธุรกิจใหม่ ให้มาขอพรที่วัดนี้ 

9. วัดชนะสงคราม

สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น บุด้วยดีบุก  

ความเชื่อ: จะได้รับชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง 

ครบแล้ว 9 วัดสำหรับการไหว้ขอพรปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ 2567 เดินทางสะดวกทั้งรถเมลล์ รถไฟฟ้า และบางวัดก็อยู่ไม่ไกลจากกัน ขอให้ทุกคนโชคดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย