ตกหลุมอากาศคืออะไร เตรียมรับมืออย่างไร

สภาพอากาศ เกิดความแปรปรวนได้ตลอดเวลา การโดยสารเครื่องบินจึงเสี่ยงต่อการตกหลุมอากาศได้ตลอดเวลาเช่นกัน ถึงแม้จะว่านักบินจะศึกษาเส้นทางการบินมาเป็นอย่างดี มาทำความรู้จักสภาวะเครื่องบินตกหลุมอากาศ เกิดจากอะไร รุนแรงมากน้อยเพียงใดและวิธีรับมือเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศ

การตกหลุมอากาศ คือ 

ตกหลุมอากาศ หรือ Clear Air Turbulence คือ การที่เครื่องบินขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าต้องเจอกับมวลของก้อนเมฆและเกิดการแปรปรวนของอากาศทำให้เครื่องสั่น ในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถระบุช่วงเวลาของการที่จะเกิดขึ้นได้เลย พร้อมทั้งยังมีหลายระดับของความรุนแรง โดยผู้ควบคุมเครื่องบินจะเป็นผู้ประเมินค่าความรุนแรงตามชนิดของหลุมอากาศที่เจอ 

สาเหตุของการเกิดหลุมอากาศ 

หลุมอากาศเกิดขึ้นได้จาก 3 สาเหตุ ได้แก่ 

1.เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบิน บินเข้าไปใกล้กับรอยต่อระหว่างขอบนอกของกระแสลมกรด กับบริเวณสภาพอากาศปกติ ซึ่งกรณีนี้จะไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า เป็นเหตุผลให้จำเป็นต้องรัดเข็มขัดระหว่างนั่งบนเครื่องบินตลอดการเดินทาง กระแสลมกรด (Jet Stream) คือ แถบกระแสลมแรงที่เคลื่อนที่ในเขตโทรโพพอส ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์กับชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์) โดยพัดจากด้านตะวันตกไปตะวันออกตามแนวการหมุนของโลก และพัดโค้งไปมาคล้ายแม่น้ำจากละติจูดสูงกับละติจูดต่ำ  

2.เกิดขึ้นเมื่อมีลมปะทะภูเขา ทำให้อากาศอีกด้านปั่นป่วน เกิดเป็นหลุมอากาศซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามหากนักบินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะเตือนผู้โดยสาร 

3.พายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้เกิดหลุมอากาศ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ นักบินจึงหลีกเลี่ยงไม่บินไปใกล้ได้ 

ระดับความรุนแรงของการตกหลุมอากาศ 

  1. ความรุนแรงเล็กน้อย (Light) : ความรุนแรงในระดับนี้ ผู้โดยสารอาจจะไม่รู้สึกถึงการสั่น
  2. ความรุนแรงปานกลาง (Moderate) : ผู้โดยสารอาจถูกโยนตัวขึ้นเป็นครั้งคราว แม้จะรัดเข็มขัดแล้ว และสิ่งของต่างๆ ในเครื่องบินอาจเคลื่อนที่ได้
  3. ความรุนแรงมาก (Severe) : นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ขณะหนึ่ง ผู้โดยสารถูกโยนตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงขณะรัดเข็มขัด  และสิ่งของต่างๆ ในเครื่องบินอาจถูกโยนลอยขึ้นในอากาศได้
  4. ความรุนแรงมากที่สุด (Extreme) : พบน้อยมาก ตัวเครื่องบินถูกโยนขึ้นลงอย่างรุนแรงมาก นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องบิน

เมื่อต้องเจอหลุมอากาศ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

  1. นั่งอยู่กับที่ พร้อมกับรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย
  2. งดใช้ห้องน้ำ
  3. มีสติ อย่าตกใจจนเกินไป 

เครื่องบินตกหลุมอากาศสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นทำให้เครื่องบินตก เพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทางควรนั่งอยู่ประจำที่นั่งพร้อมรัดเข็มขัดตลอดเวลา และไม่ควรเดิน วิ่งเล่น บริเวณทางเดิน โดยเด็ดขาด