บูชานางกวัก ยังไงให้ทำมาค้าขายคล่อง เรียกเงินเรียกทองเข้าร้าน

สำหรับคนที่เปิดกิจการร้านค้าต่าง ๆ การ บูชานางกวัก ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรียกลูกค้า กวักเงินกวักทองเข้าร้าน ทำอะไรก็มีแต่กำไร อีกทั้งยังเป็นสร้างขวัญกำลังใจก่อนเปิดร้าน และยังมีความเชื่อกันว่านางกวักยังมีความหมายในทางช่วยให้ทำมาหากินเจริญก้าวหน้า เราจึงมักเห็นร้านค้าต่าง ๆ จะบูชาแม่นางกวักไว้บนหิ้งแม้แต่รถเข็นขายของก็ยังมีไว้ตามในกล่องเก็บสตางค์ หรือมุมเล็ก ๆ ของรถเข็น

การสร้างนางกวักจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

การสร้างนางกวัก มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์โดยจะมีรูปลักษณ์สำคัญคือเป็นสตรีไทยสมัยโบราณ มีผมที่ยาวประบ่า ห่มผ้าสไบเฉียง นุ่งผ้ายกดอก ประกอบไปด้วยพาหุรัด ทองกร และสร้อยสังวาล นั่งพับเพียบอยู่บนแท่นทอง หัตถ์ข้างขวายกงอขึ้นในลักษณะเหมือนท่ากวักมือ หัตถ์ข้างซ้ายจะถือถุงเงินไว้ มีการจารึกอักขระขอม เป็นหัวใจพระสีวลีผู้เป็นเอตทัคคะทางโชค ลาภ

ปัจจุบันนางกวักอาจจะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปบ้างตามยุคสมัย แต่วัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นมาก็ยังไม่เปลี่ยน ก็คือจะมีการปลุกเสกที่เน้นให้มีการค้าขายคล่อง เจริญรุ่งเรือง เรียกเงินเรียกทอง

วิธี บูชานางกวัก ที่ถูกต้อง

ตามความเชื่อหากต้องการให้ค้าขายดีควรบูชาในช่วงเช้าก่อนเปิดร้านหรือเริ่มเปิดกิจการ เพื่อเรียกลูกค้า และเงินทองให้ไหลมาเทมา โดยสิ่งที่ใช้บูชาก็คือ

  • อาหารคาวหวาน ผลไม้
  • ดอกไม้สีแดงหรือสีขาว
  • แล้วให้จุด 9 ดอก พร้อมด้วยเครื่องประดับผู้หญิง เช่น สร้อย กำไล ผ้าแพรหลากสี เป็นต้น

แล้วให้ท่องคาถาบูชาแม่นางกวัก (แบบย่อ)

ให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคาถา

เอหิ จิตตัง มหาลาภัง ปิยัง มะมะ มามา

โอมปู่เจ้าเขาเขียวที่มีลูกสาวคนเดียว

ที่มีชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก

ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า

เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ

อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ

หากจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี

ในหนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง

จะค้าขายเงินก็ขอให้เงินเข้ามากอง

จะค้าทองขอให้ทองไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน

จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี

ขอให้ได้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา

พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม

เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ

เอหิสังฆานุภาเวนะ อายุ วรรโณ สุขัง

ถึงแม้จะเชื่อว่าหาก บูชานางกวัก จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามการเปิดกิจการใด ๆ นั้นก็ยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ต้องมีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการที่ดี มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่เช่นนั้นถึงแม้จะมีนางกวักดีขนาดไหนก็ไม่สามารถช่วยได้อย่างแน่นอน