แนะนำ 5 วัคซีน ผู้สูงวัยควรฉีด

การฉีดวัคซีนในผู้สูงวัยมีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยป้องกันโรคและลดความรุนแรงของโรคได้ แล้วมีวัคซีนอะไรบ้างที่ควรต้องฉีด และเหตุผลสำคัญที่ทำไมผู้สูงอายุยังคงต้องฉีดวัคซีน มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน

ทำไมผู้สูงอายุถึงยังต้องฉีดวัคซีน ? 

เนื่องจากวัคซีนบางชนิดที่เคยฉีดมาแล้วไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยเช่นกัน การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค  

ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง  

วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดควรฉีดกี่ครั้ง ดังนี้ 

  1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (Influenza vaccine) โดยทั่วไปการติดเชื้อไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรง หายได้เองภายใน 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงถึงขั้น และอาจเสียชีวิตได้ 

คำแนะนำ : ควรทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สามารถฉีดในช่วงก่อนมีการระบาด คือช่วงฤดูฝน และช่วงฤดูหนาว 

  1. วัคซีนโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่สามารถทำให้เกิดอาการหูอักเสบ หูหนวก ไซนัสอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้ ผู้ที่ควรฉีดคือผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี หรือมีโรคประจำตัว 

คำแนะนำ : ฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ 1 เข็มก่อน หลังจากนั้นอีก 1 ปี ฉีดชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ อีก 1 เข็ม  

  1. วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

  • โรคบาดทะยัก ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งทั่วตัว กลืนลำบาก
  • โรคคอตีบ ทำให้หายใจลำบาก เป็นอัมพาตและหัวใจวาย
  • โรคไอกรน ทำให้ติดเชื้อทางเดินหายใจแบบรุนแรง 

คำแนะนำ : ผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนป้องกัน 1 เข็ม จากนั้นกระตุ้นทุก 10 ปี  

  1. วัคซีนโรคงูสวัด

เกิดจากมาจากไวรัส Varicella ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส ในผู้สูงวัยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิต  

คำแนะนำ : ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนจำนวน 1 เข็ม โดยวัคซีน 1 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดีที่สุดประมาณ 8-10 ปีนับจากวันที่ฉีด   

  1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี

ไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากเชื้อไวรัส โดยสามารถทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงและตับวาย  

คำแนะนำ : หากไม่มีภูมิควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี จำนวน 3 เข็ม โดยเข็มที่สองและสามให้ฉีดห่างจากเข็มแรกที่ 1 เดือนและ 6 เดือน ตามลำดับ 

วัคซีนอาจจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 % แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโลกได้ ผู้สูงวัยจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิต