ปัญหาเด็กพูดช้า มาจากสาเหตุอะไร

เป็นเรื่องปกติ เมื่อเด็กเกิดมา ก็จะมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามวัยในแต่ละช่วง ซึ่งก็รวมไปถึงพัฒนาการด้านภาษา และการพูด ซึ่งโดยปกติแล้ว เด็กจะสามารถพูดได้เมื่อมีอายุประมาณ 1 – 2 ปี แต่ก็ยังมีเด็กบางคน ที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้ ซึ่งปัญหาตรงนี้แหละ ที่อาจจะหมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

พัฒนาการด้านภาษา และการพูดของเด็กตามปกติ จะเป็นดังต่อไปนี้

 • ช่วงอายุ 1-4 เดือน ส่งเสียงอ้อแอ้ สนใจเสียงผู้ที่มาคุยด้วย คุ้นเคยกับเสียงคนใกล้ชิด
 • ช่วงอายุ 5-6 เดือน ตอบสนองเมื่อถูกเรียกชื่อ เริ่มหันหาเสียงและเลียนเสียงผู้อื่น
 • ช่วงอายุ 9-12 เดือน เริ่มพูดได้เป็นคำพยางค์เดียว ให้ท่าทางสื่อความหมายร่วมด้วย
 • ช่วงอายุ 1-1.5 ปี มีการโต้ตอบชัดเจน สามารถทำตามคำสั่งได้ เริ่มพูดคำที่มีความหมายได้
 • ช่วงอายุ 5-2 ปี พูดได้ 50-80 คำ เริ่มรวมคำ เข้าใจคำสั่งที่ยากขึ้น
 • ช่วงอายุ 2-3 ปี สามารถพูดเป็นประโยคได้ ตอบได้ พูดคุยสื่อสารรู้เรื่องมากขึ้น

พัฒนาการด้านภาษา และการพูดของเด็กที่ผิดปกติ จะเป็นดังต่อไปนี้

 • ช่วงอายุ 6-10 เดือน ไม่ส่งสัญญาณการพูด ไม่หันมาตามเสียง ไม่เลียนแบบ
 • ช่วงอายุ 15 เดือน ไม่สามารถทำตาม ไม่เข้าใจคำสั่งง่าย ๆ ยังไม่พูดคำแรก และไม่มีภาษาทางกาย
 • ช่วงอายุ 1-2 ปี ไม่เริ่มการสื่อสารและไม่เข้าใจคำถามหรืออาจจะพูดไม่หยุด แต่ไม่สื่อสารในเรื่องเดียวกัน
 • ช่วงอายุ 3 ปี ไม่บอกความต้องการ ไม่เข้าใจและไม่เคยใช้ประโยคคำถาม หรืออาจจะพูดเป็นภาษาสคริปต์ ที่ไม่ใช่ภาษาของเด็กวัยเดียวกัน

สาเหตุความผิดปกติ ของการพัฒนาด้านภาษา และการพูดของเด็ก จะเป็นดังต่อไปนี้

 • ความผิดปกติของร่างกาย
 • ความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม
 • ภาวะออทิสติก
 • พัฒนาทางภาษาผิดปกติ
 • ขาดการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านภาษา และการพูด สามารถตรวจเช็คความผิดปกติได้ตั้งแต่อยู่ภายในครรภ์ ซึ่งถ้าหากลูกน้อยมีความผิดปกจากโรคทางพันธุ์กรรม ซึ่งจะเป็นการตรวจด้วยโครโมโซม แต่ถ้าหากสาเหตุการเกิดความผิดปกติ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอื่น อาจจะต้องรอจนกว่าเด็กจะเกิดมา และแสดงความผิดปกให้เห็นตามในช่วงวัยของการพัฒนาการของเด็ก

ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุด นั่นก็คือการคอยเฝ้าสังเกตการณ์พัฒนาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ประเมินพัฒนาการต่าง ๆ ได้ตามวัย ซึ่งถ้าหากมีพัฒนาในส่วนไหน ที่เกิดความผิดปกติขึ้นมา ผู้ปกครองควรที่จะต้องนำเด็กไปพบแพทย์ เพื่อให้ตรวจเช็คให้ละเอียดโดยเร็วที่สุด เพราะที่จะได้หาสาเหตุ และวิธีการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดได้นั่นเอง